Kuulutamise reeglid

Lingid ja viited. Kuulutusse lisatud lingid peavad olema kuulutuse teenusega seotud. Lingile kehtivad üldiselt samad reeglid, mis kuulutusele. Lubatud ei ole teisele kuulutustele suunavad lingid või viitete lisamine. Lubatud ei ole lingid ega viited võrgukülgedele, millel avaldatav oluline teave on seotud liikmelisusega või muul viisil salasõnaga kaitstud.

Pildid ja videod. Kuulutusele lisatavad pildid ja videod peavad olema seotud kuulutuse või teenusega. Teistest kuulutustest võetud pilte ega videoid ei tohi kasutada ilma autori nõusolekuta. Piltidel ei ole lubatud viidata teisele lehtedele.

Ebaseaduslikud teenused. Kuulutusi teenuste kohta, mille reklaamimine ei ole Eesti seaduste järgi lubatud, ei avaldata.

Solvava sisuga kuulutused. Kuulutused, mis võivad mõjuda solvavalt rahvusrühmadele, üksikisikutele või avaliku elu tegelasele, ei ole lubatud. Solvava iseloomuga piltide ja videote kasutamine ei ole lubatud.

Keelatud teenused. Taskify on kehtestanud piirangud teatud tüüpi teenustele, mille kuulutusi ei avaldata.